Adaptační kurz 2012

Adaptační pobyt žáků prvních ročníků (kromě třídy 1.G) proběhl v prvním týdnu v září 4 - 7. 9. 2012 na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Pobytové akce se zúčastnilo 154 žáků prvních ročníků. V rámci projektu byla realizována témata prevence šikany a násilí, zvýšení právního vědomí žáků se zaměřením na prevenci zneužívání návykových látek a prevenci násilné kriminality. Žáci naší školy absolvovali aktivizujícím prožitkovým způsobem všechny plánované činnosti společně se svými třídními učiteli a ostatními pedagogy kurzu. Program byl také doplněn o environmentální aktivity. Odborná programová náplň byla zajištěna erudovanými lektory z Policie České republiky, Komunitního centra Bé plus, Městské policie Hradec Králové a pedagogy VOŠZ a SZŠ Hradec Králové.

Více v naší fotogalerii.

Adaptační kurz žáků 1.G se konal 17. - 18. 9. 2012 v Týništi na Orlicí, kdy žáci tábořili u vody a celá akce se konala ve vodáckém duchu. Kromě základních vodáckých dovedností se žáci seznámili se školním řádem, zvolili si třídní samosprávu a stanovili si pravidla chování ve třídě. Součástí adaptačního kurzu byl program na téma prevence drogové závislosti, šikany a domácího násilí. Projekt byl podpořen z grantu Královéhradeckého kraje. Prezentaci k adaptačnímu kurzu můžete spustit zde.