Zpráva o preventivním programu „Hrou proti AIDS“

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se naše škola podílí na preventivním programu „Hrou proti AIDS“. Do projektu je zapojeno 12 studentek prvního ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Ve dnech 26. a 27. listopadu 2012 byly studentky proškoleny odbornými lektory. Pod vedením proškolených odborných učitelek Mgr. Evy Strnadové a Mgr. Lady Lelákové studentky v roli lektorů realizovaly během měsíce prosince projekt „Hrou proti AIDS“ u všech žáků prvních ročníků naší střední školy. Lektorská činnost studentek, budoucích diplomovaných všeobecných sester, probíhá v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Program se žákům střední školy líbil a hodnotili ho jako přínosný.

Připravujeme se na realizaci tohoto programu na vybraných základních školách Královéhradeckého kraje ve druhém pololetí školního roku 2012 – 13.

Více v naší fotogalerii.