Besídka DMK

Ve středu 5. prosince 2012 jsme uspořádali mikulášskou besídku pro několik speciálních škol. Nejvíc se nám líbilo v MŠ Lentilka pro děti s vadami zraku. Děti moc děkovaly a byly velmi šikovné a vděčné. Nakonec nám společně zazpívaly písničku. Hezké to bylo i v Prointepu, i když smutné, ale překonali jsme to. Hluboce na nás zapůsobila holčička, která za námi přišla do tělocvičny a líčila, že je po těžké autonehodě. Z celé akce jsme měli silný dojem a moc jsme si to užili. - byl to moc hezký a zajímavý den. Všem dětem jsme rozdali dárky, které jsme sami vyrobili, a sice postavičky vytvořené z květináčů. Materiál jsme zakoupili v rámci projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.
Text a foto : Hana Grimová a Marie Hlavsová 1. D

Více v naší fotogalerii.

Ohlasy:
Mikulášská nadílka v MŠ Lentilka
Ve středu 5. prosince přišel do Mateřské školy Lentilka  Mikuláš i s čertíky. Studenti Střední zdravotnické školy v Hradci Králové si pro nás připravili hranou pohádku a Mikulášskou  nadílku  pro naše děti. Tato úspěšná akce se koná v naší speciální mateřské škole už poněkolikáté díky podpoře Královéhradeckého kraje.  Každý rok dostanou děti od studentů krásné vlastnoručně vyrobené dárky. Letos jsme dostali krásné loutky pohádkových postav vyrobené z květináčů. Do školky jsme dostali  krásný keramický maják – krmítko pro ptáky, který jsme umístili na naši zahradu. Každé dítě dostalo pytlíček se zrním pro ptáčky a omalovánku, která je vlastně návodem k tomu, jak se o ptáčky máme v zimě starat. Děti si divadelní představení i nadílku moc užily, Mikuláš o dětech všechno věděl a i tak si čerti nikoho neodnesli. Studentům i paní Kmentové, která s nimi vše nazkoušela, moc děkujeme a těšíme se zase za rok na společné Mikulášské setkání.
Za kolektiv MŠ Lentilka vedoucí MŠ Lentilka Mgr. Daniela Holečková