Mamma Help

Dne 30. října 2012 se konala na DMH beseda s názvem Mamma Help. Málokdo z nás ví, co si pod tímto názvem má představit. Mamma HELP  je sdružení pacientek s rakovinou prsu.  V České republice každoročně onemocní rakovinou prsu téměř 6 000 žen. Většina z nich prožije  sdělením diagnózy psychický šok, s nímž se musí vypořádat. Mamma Help nabízí komplexní informace o rakovině prsu a umí vyslechnout, poradit.  Je největší pacientskou organizací v České republice. Všechny služby poskytuje zdarma. Spolupracuje s předními českými odborníky v onkologické oblasti. Já jsem velmi ráda, že jsme dvě zástupkyně této organizace mohli přivítat i na našem domově mládeže. Paní, která sama onemocněla zhoubným nádorem  prsu, dokázala velmi rychle upoutat pozornost dívek (především prvních ročníků). Její poutavé vyprávění bylo zajímavé díky vlastním poznatkům z léčby.  Během povídání několikrát zdůraznila nutnost včasného zjištění rakoviny prsu, samovyšetřování  prsů a mammografické vyšetření v případě nahmatání bulky či jiné změny od normálu. V učebně by byl snad i slyšet spadnout špendlík, jak byly žákyně pozorné. Všichni se budeme snažit získané poznatky šířit dál. Prevence a včasné odhalení je počátkem úspěchu. Sama za sebe si přeji co nejvíce takto zajímavých  přednášek a co nejvíce vyléčených pacientek.

Tex a foto: Petra Hovorková, vychovatelka

Více v naší fotogalerii.

Adidas