Konference projektu Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ (VOŠ 21)

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali do naší školy do Hradce Králové, kde se dne 29. listopadu 2012 uskuteční závěrečná konference projektu VOŠ 21. Akce by měla sloužit nejen k prezentaci výukových programů a odborných sdělení, ale věříme, že během konference najdete i dostatek příležitostí k neformálním diskuzím a poznání zajímavostí v našem městě.
Akce bude akreditována v rámci celoživotního vzdělávání a bude ohodnocena kreditními body.

Termín konání: 29. 11. 2012

  • 9.00 hod. – 10.00 hod – registrace
  • 10.00 hod. – 15.00 hod – odborné přednášky, workshop
  • 15.00 hod. – 17.00 hod. – raut


Místo konání: Hradec Králové, VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234
Organizační zajištění, kontakty

  • ředitelka školy, hlavní manažer projektu PaedDr. Soňa Lamichová: lamic@zshk.cz
  • zástupkyně ředitelky školy, hlavní koordinátor Mgr. Jana Heřmanová: herma@zshk.cz


Organizační tým:

  • MUDr. Eva Budayová
  • PharmDr. Ladislava Černá
  • Mgr. Blanka Kadeřávková
  • Vladimíra Kalousová


Program
Přihláška na konferenci


Zvětšit mapu