Zpráva o průběhu studentské konference

3. dubna 2012 se konala v aule naší školy studentská konference, která nesla název Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí. Konferenci zahájila ředitelka školy PaedDr. Soňa Lamichová, která popřála konferenci zdárný průběh a všem zúčastněným příjemný, ničím nerušený zážitek. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky studenti oborů Dipl. všeobecná sestra, Dipl. farmaceutický asistent a Dipl. zdravotní laborant. Konference s mnoholetou tradicí přivítala s odbornými příspěvky též odborníky z praxe ze jmenovaných oborů. Celkem zaznělo 10 příspěvků z řad studentů a 5 příspěvků odborníků z praxe. V publiku zasedlo 138 studentů z jednotlivých ročníků VOŠZ, odborní pedagogové školy a hosté.

Přednášejícím děkujeme za velmi zajímavé příspěvky na vysoké odborné úrovni, všem zúčastněným za příjemnou tvůrčí atmosféru, která zde panovala. Tímto přijměte pozvání na konferenci v příštím školním roce.

Mgr. Blanka Kadeřávková, odborný garant konference