Školní kolo SOČ

Dne 21. 3. 2012 se konala školní přehlídka SOČ. V nebývale vysokém počtu soutěžili žáci třetího ročníku oboru Laboratorní asistent – viz přehled soutěžících a jejich prací:

  • Dolečková Helena – Patogenní bakterie v pitné vodě
  • Filipová Miriam, Němcová Adéla – Barvení tkání hematoxylinem
  • Hazuková Niké, Šimková Andrea, Zubrová Lucie – Kouzlo záchodků zdravotnické školy
  • Kratochvíl Michal – Působení rostlinných extraktů na bakterie
  • Kratochvíl Michal – Záchyt patogenních bakterií z kožních lézí psů
  • Kvapil Štěpán – Pitva myši
  • Kvapil Štěpán – Záchyt listerií v potravinách
  • Šumpichová Aneta – Hovorové výrazy u mých vrstevníků
  • Šumpichová Aneta – Slang u zdravotnických profesí

Soutěžní odpoledne jsme pojali jako vzdělávací akci, prezentaci odborných prací včetně následného rautu. Žáci 3. L připravili pohoštění z vlastních zdrojů.
Všechny prezentace byly zajímavé, a protože do okresního kola postupuje jen jedna práce v daném oboru, komise doporučila k postupu do okresního kola dvě práce: Patogenní bakterie v pitné vodě Heleny Dolečkové a Hovorové výrazy u mých vrstevníků Anety Šumpichové.

Více v naší fotogalerii.