Mikulášská besídka

V pondělí 5. prosince vyrazili žáci prvních ročníků SZŠ Hradec Králové ubytovaní v DM Komenského ul. navštívit děti z MŠ a Speciální a Praktické školy v HK, MŠ Lentilka a Integračního školního centra Prointepo.  

Do MŠ a Speciální a Praktické školy jsme šli poprvé, a přestože jsme neměli pro děti připravené žádné dárečky, vřele nás přivítaly, byla zde báječná atmosféra, děti byly hodné a pozorné. Našeho vánočního pásma se účastnily za odměnu (sběr kaštanů, žaludů, víček od PET lahví, pěkného prospěchu a dobrého chování). Dětem z MŠ Lentilka a Prointepa jsme přinesli vlastnoručně vyrobené dárky od Mikuláše a připravili si pro ně pohádku O vznešené Ježibabě a několik koled, které si s námi děti s velkou radostí zazpívaly. Pohádka se dětem moc líbila. Následně přišel Mikuláš, který zvládl svoji úlohu na jedničku. Jeho pravou rukou byl jeden čertík a tři andílci. Všichni společně rozdávali dárečky (lžičky ozdobené hmotou fimo), za které nám děti pověděly básničky nebo zazpívaly písničky, které se spolu s učitelkami naučily. Děti byly převlečené za čerty a andílky a vzaly si od Mikuláše a jeho družiny i perníky. Nakonec jsme navštívili zařízení Prointepo, kde nám děti – dle svých možností pověděly básničku nebo zazpívaly písničku. Největší radost nám udělaly rozzářené hvězdičky v dětských očích,  to byla  ta největší odměna, kterou jsme mohli dostat. Máme novou zkušenost, za kterou jsme vděčni, a rozhodně nelitujeme vynaloženého úsilí.  Dárky na besídky jsme vytvářeli  za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Bc. Věra Kmentová – vychovatelka

Více v naší fotogalerii.