Floristický kroužek

Floristický kroužek pracuje na našem Domově mládeže v Komenského  ul. již druhým rokem. Naše budova je stará a stále před rekonstrukcí,a tak se alespoň snažíme vylepšit prostředí. V kroužku získáváme teoretické znalosti o květinách, bylinách, aranžování apod.  Společně pak zdobíme vnitřní prostory, aranžujeme ze sušených a umělých květin a různých přírodnin, které si děvčata sama nasbírají. Kromě estetického vnímání tato činnost rozvíjí i fantazii, představivost a jemnou motoriku. Vazby jsou trvanlivé a dají se upravovat, obměňovat a přetvářet. Materiál je možné většinou znovu využít. Staráme se i o živé květiny v budově DM. Děvčata práce baví – mohou uplatnit svoji kreativitu, přicházejí stále s novými nápady. Letos jsme díky projektu Jak na volný čas, který realizujeme za podpory Královéhradeckého kraje, získali dostatek materiálu pro naši činnost.

Text: žákyně 1.G, foto P.Zajícová

Více v naší fotogalerii.