Exkurze v laboratořích Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinická imunologie prochází překotným vývojem v oblasti detekovaných molekul antigenu a s tím spojených nových diagnostických postupů. Udržet tento trend ve výuce nás nutí zařazovat četné exkurze do klinických laboratoří. Při výuce imunologie oboru Diplomovaný zdravotní laborant navštěvujeme reálné laboratoře UKIA FN HK, kde se studenti setkají s moderními diagnostickými postupy a vidí v činnosti přístroje – roboty a automaty. Specializovaní odborní pracovníci studentům předvedou metodu v rutinní praxi a zodpoví dotazy. Studenti jsou takto informování o žhavých novinkách v klinické diagnostice.