Sportovní večer v bazénu

Dne 22. 9. 2012 se za podpory Královéhradeckého kraje uskutečnilo v podvečerních hodinách sportovní klání v hradeckém plaveckém bazénu. Zúčastnili se ho žáci z Domova mládeže VOŠZ a SZŠ z Hradecké a Komenského ulice s vychovatelkami Mgr. Foralovou a Bc. Kmentovou a žáci z Domova mládeže SOŠ a SOU v Hradební ulici v doprovodu Mgr. Štěpána. Pro tento účel byly pronajaty dvě plavecké dráhy, které byly uhrazeny  spolu  s cenami do soutěží z projektu „Sportovními aktivitami k podpoře zdraví“, zpracovaném vychovatelkou domova mládeže Mgr. Hanou Kujalovou.

Sešlo se celkem 28 sportovně naladěných studentů – zdatných plavců. Byly připraveny původně 3 disciplíny, ale z časových důvodů se uskutečnily jen dvě. Už při první disciplíně bylo zřejmé, že se nebude jednat o žádnou „procházku růžovou zahradou“. Štafeta, při které si žáci navzájem vyměňují plavecké destičky, je naprosto vyčerpala, takže do druhé disciplíny jim značně ubylo sil. Druhý úkol spočíval v potápění se pro hokejové puky a jejich následné vylovení v co největším množství. Tato soutěž měla ohromný úspěch a všem zúčastněným se velmi líbila.

Bezkonkurenčně se na prvních třech místech umístila družstva z Domova mládeže Hradební. Žáci obdrželi diplom a krásné ceny dle vlastního výběru. http://www.hradebni.cz/domov-mladeze/zajmova-cinnost

A na závěr? Pěkný sportovní zážitek, všichni odcházeli příjemně unaveni s tím, že se rádi sejdeme znovu i při jiných sportovních či kulturních aktivitách.

Foto:V. Kmentová, text: M.Foralová

Více v naší fotogalerii.