Slavnostní vyřazení absolventů 4. ročníků

Dne 20. června se v aule školy uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení úšpěšným absolventům tří oborů: Zdravotnický asistent (40 absolventů), Laboratorní asisten (20 absolventů) a Zdravotnické lyceum (56 absolventů). Slavnostního aktu se zúčastnili hosté: PhDr. Jiří Nosek, člen Rady Královéhradeckého kraje, MUDr. Emil Jaroš, člen školské rady SZŠ a Mgr. Iva Vašátková, místopředsedkyně školské rady SZŠ. Z žáků, kteří konali maturitní zkoušku, neuspělo 10,6 %, z toho polovina neuspěla ze zkoušek profilové části. Vzhledem k celorepublikovým výsledkům středních odborných škol toto považujeme za úspěch. Absolventům blahopřejeme.