Studentlab 2011

Letos poprvé se konalo setkání zdravotních laborantů z České republiky a Slovenska již v září. Dne 20. 9. 2011 se tradičně v Ústí nad Labem konal 15. ročník studentské konference Studentlab. Akce se účastnili žáci oboru laboratorní asistent a diplomovaný zdravotní laborant ze zdravotnických škol v České republice a Slovenska. Odborné přednášky žáků a odborníků z praxe se opět konaly ve velké aule Univerzity JEP Ústí nad Labem. Naši školu reprezentovala studentka 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotní laborant Kateřina Zeidlerová s prací Stanovení PSA z pohledu histologa. Tato práce v závěrečném hodnocení obsadila 5. místo. Po ukončení konference se konala prohlídka zdravotnické školy a metodické sdružení oboru ZL. Večer jsme navštívili divadelní představení Cikánské kořeny.

Více v naší fotogalerii.