StreTech 2011

České vysoké učení technické v Praze uspořádalo ve středu dopoledne dne 15.6.2011 v budovách ČVUT pátý ročník workshopu studentek a studentů středních škol StreTech 2011. Cílem konferencí StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě ČVUT. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu, případně elektronicky s využitím notebooku. Témata pro konferenci StreTech 2011 nejsou nijak omezená, mohou mít charakter humanitní, umělecký, přírodovědný nebo technický. Každý účastník měl na setkání prostor, ve kterém představil svůj exponát a zodpověděl dotaz.
Naši školu reprezentovali žáci druhého ročníku oboru Laboratorní asistent Michal Kratochvíl a Štěpán Kvapil. Představili zde svoji práci Použití autovakcín u malých zvířat. Prezentovali zde dva postery a na notebooku předvedli naše zvířecí pacienty.

Nike