Exkurze do věznice

Dne 19. 5 .2011 jsme my, žáci 3.H., společně s některými žáky z prvních ročníků, ubytovanými v domově mládeže,  navštívili věznici v Hradci Králové. V 9 hodin, po nezbytných administrativních  úkonech, se nás ujal pan Louda, který nám velice zajímavou a poutavou formou vyprávěl o šikaně, omezování osobní svobody, rasové diskriminaci, drogách, ale i  zdravém životním stylu. Upozorňoval na rozdíly mezi právem v naší vlasti a v ostatních státech. Objasňoval Listinu základních práv a svobod. Vše okořeňoval zajímavostmi a perličkami. Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si  prázdnou celu pro čtyři osoby ve výkonu vazby a spojovací chodby na dvůr, kde se uskutečňují pravidelné procházky. Exkurze byla velice zajímavá a prospěšná. Text:  Šárka Kubínová 3.H, foto: V.Kmentová.

Více v naší fotogalerii.