Vychovatelky

titul příjmení jméno pracovna telefon e-mail
      DM Komenského 495 513 605 domov@zshk.cz
  Filáčková Hana     filac@zshk.cz
Mgr. Černá Lenka     provaznikova14@seznam.cz
Bc. Kmentová Věra     vkment@seznam.cz
      DM Hradecká 495 512 003 domov@zshk.cz
  Foralová Monika     foralovamonika@seznam.cz
  Hovorková Petra     hovor@zshk.cz
  Kapustová Zuzana     jeneralova@centrum.cz
Mgr. Štanderová Pavla     pavla.lebduskova@zshk.cz
Mgr. Kujalová Hana     hana.kujalova@zshk.cz