Kritéria

Přijímací řízení na obor vzdělání Asistent zubního technika:

  • žák koná zkoušku z kreslení a modelování v rámci standardního přijímacího řízení, nejedná se o talentovou zkoušku!

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Tabulka pro přepočet prospěchu