Studentská konference 2011

19. dubna 2011 se konala v aule naší školy studentská konference, která nesla název Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí. Konferenci zahájila odborná zástupkyně školy Mgr. Jana Heřmanová, která popřála konferenci zdárný průběh a všem zúčastněným příjemný, ničím nerušený zážitek. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky studenti oborů Dipl. všeobecná sestra, Dipl. farmaceutický asistent, Dipl. zdravotní laborant a Dipl. zubní technik. Konference s mnoholetou tradicí přivítala s odbornými příspěvky též odborníky z praxe ze jmenovaných oborů. Celkem zaznělo 14 příspěvků z řad studentů a 4 příspěvky odborníků z praxe. V publiku zasedlo 174 studentů z jednotlivých ročníků VOŠZ a odborní pedagogové školy.

Přednášejícím děkujeme za velmi zajímavé příspěvky na vysoké odborné úrovni, všem zúčastněným za příjemnou tvůrčí atmosféru, která zde panovala. Tímto přijměte pozvání na konferenci v příštím školním roce.

Mgr. Blanka Kadeřávková, odborný garant konference.

Více v naší fotogalerii.