Školní kolo SOČ

Dne 9. února 2011 se konala školní přehlídka SOČ. V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěžily žákyně čtvrtého ročníku oboru Laboratorní asistent Tereza Sklenková a Martina Kopová s prací AIDS. V oboru Zdravotnictví pak představili svoji práci Autovakcíny u malých zvířat Michal Kratochvíl a Štěpán Kvapil ze třídy 2. L z oboru Laboratorní asistent. Žák třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent Jan Majurník ze třídy 3. A přednesl svou práci s názvem Fenomén Kurt Cobain. Tato práce soutěží v sekci Historie.

Žáci přesvědčivě prezentovali své práce a komise je doporučila k postupu do okresního kola.