Minimaturity

Ve čtvrtek 3. února 2011 proběhly ve škole prezentace projektů žáků v rámci minimaturit. Celkem bylo prezentováno 133 prací. Projektu se aktivně zúčastnilo 169 žáků 2. ročníků oborů Zdravotnický asistent a Laboratorní asistent a 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum.  Na své spolužáky při obhajobách prací se přišlo podívat cca 150 žáků ostatních ročníků střední školy a také někteří studenti VOŠ.

Náplní práce žáků je sepsat seminární práci v požadovaném rozsahu, zpracovat powerpointovou prezentaci, případně jinak prezentovat výsledky své práce (film, fotogalerie, poster, pomůcka pro výuku), svou práci pomocí takové prezentace obhájit před komisí a spolužáky. Obhajoby jsou žákům i vyučujícím přístupné. Do hodnocení jsou zapojeni v rámci praxe i studenti Pedagogické fakulty UHK. 

Letos v komisích hodnotilo 19 vyučujících a 10 studentů Pdf Univerzity Hradec Králové.