Návštěva z Itálie

Dne 4. ledna 2011 navštívil naši školu Dr. Bagnoli z italského Milána. Byla to již jeho několikátá návštěva, protože jsme před třemi lety navázali spolupráci s kardiologickým a onkologickým centrem Monzino v Miláně.

Předmětem spolupráce je umožnění absolventům oboru Diplomovaná všeobecná sestra ODBORNÉ STÁŽE V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU „PROGETTO FORMAZIONE“, jehož garantem je právě Dr. Bagnoli. Naši studenti mají možnost studovat italštinu, aby byli co nejlépe připraveni na studijní pobyt nejen odborně, ale i jazykově.  Dr. Bagnoli se při pravidelných návštěvách naší školy účastní motivačních setkání se studenty i pedagogy. Při letošní lednové návštěvě zároveň zhodnotil průběh stáže našich absolventů v Monzinu. V září 2010 vyjelo na stáž pět našich absolventek, jedna do onkologického centra a čtyři do kardiocentra. Naše absolventky jsou italskou stranou výborně hodnoceny, zejména jsou vyzdvihovány jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti. Jsou také vysoce pozitivně hodnoceny z hlediska morálních vlastností, a to jak nadřízenými, spolupracovníky, ale též klienty, o které pečují.

Více v naší fotogalerii.