Projekt Začínáme s vědou

Žáci oboru Laboratorní asistent po dobu dvou let ve spolupráci s VET-klinikou zpracovávali biologický materiál odebraný psům z povrchových lézí. Nalezené patogeny identifikovali a připravili z nich autovakcínu. Veterináři pak tuto autovakcínu aplikovali zpět zvířeti. Naši žáci ve spolupráci s veterináři na závěr vyhodnotili změnu zdravotního stavu zvířat. Po aplikaci autovakcíny se zlepšil zdravotní stav většiny zvířat, nebyly zaznamenány žádné vedlejší reakce na autovakcínu, nedocházelo k recidivě choroby. Vakcínu bylo možné aplikovat současně i při léčbě jiné nemoci. Tato metoda je unikátní, v ČR se zatím nepoužívala, veterinární medicína velice pozitivně hodnotí zavedení této nové metody do léčby chronických chorob malých zvířat. Veterináři mají velký zájem v tomto projektu pokračovat.

Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem (program SMV022009 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností žáků a studentů).

Více v naší fotogalerii.