Konference oboru zdravotní laborant

Koncem prosince se na naší škole konalo netradiční setkání. Sešli se zde přední odborníci z oboru imunologie spolu s odborníky veterinární medicíny. Toto nezvyklé setkání má na svědomí ukončení dvouletého projektu Začínáme s vědou. Konference oboru Zdravotní laborant se konala v aule naší školy, přednášky měli odborníci z praxe i studenti naší školy. Profesor RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta UKIA FN Hradec Králové hovořil o vlivu prostředí na imunitu v přednášce nazvané Člověk, imunita a mikrobiální svět. Bc. Martin Bureš přednesl přednášku o přípravě a použití autovakcín. Naši žáci ze třídy 2.L Michal Kratochvíl a Štěpán Kvapil přednášeli na téma použití autovakcín u malých zvířat. MVDr. Miroslav Pavlíček a Martina Kloučková z VET-kliniky seznámili naše studenty s léčením kožních lézí malých zvířat a s novými poznatky při podávání autovakcín. Konference se účastnili žáci oboru Laboratorní asistent, Diplomovaný zdravotní laborant a někteří žáci jiných oborů.

Projekt Začínáme s vědou byl podpořen Královéhradeckým krajem (program SMV022009 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností žáků a studentů).

Více v naší fotogalerii.

Air Jordan VII 7 Retro