Besídka ve Fakultní nemocnici

Jako každým rokem jsme šli do FN HK navštívit děti, které zde musí nedobrovolně trávit svůj čas. Letos přišla řada na nás, 1.B. Dne 2. prosince 2010 jsme se my, „intráci  z Hradecké“, s paní vychovatelkou Hovorkovou vydali zahrát dětem pohádku Sůl nad zlato. Samozřejmě, že jsme nešli sami, doprovázeli nás čerti, anděl i Mikuláš. Byli jsme úspěšní, dětem se pohádka moc líbila, aktivně se zapojovaly a soutěžily.  Byly hodné, věnovaly nám pozornost, a to nás moc potěšilo, však nám také příprava dala hodně práce.  No a po pohádce jsme do místnosti vpustili čerty na maličké strašení, děti říkaly Mikulášovi básničky a anděl rozdával dárečky, které jsme jim vlastnoručně vytvořili. Bylo to velice příjemně strávené odpoledne. Všichni jsme moc rádi, že jsme mohli děti potěšit.

Text H.Bibrlová 1.B, foto Hovorková

Více v naší fotogalerii.