Problémy ISAS a jejich řešení

Mezi nejčastější problémy s přihlášením do ISASu patří:

Váš email není zaevidován: obraťte se prosím na třídního učitele, který je povinen tuto informaci do systému zadat.

Platnost zaslaného odkazu vypršela: na odkaz, který vám přijde do emailu je potřeba kliknout co nejdříve, protože jeho platnost je časově omezená. Toto časové omezení je přednastaveno výrobcem programu a nejde s ním nic dělat. Asi nejlepší je kliknout na zaslání přístupových údajů v ISASu a pak hned zkontrolovat poštu zda email přišel.

Neplatná operace: po kliknutí na zaslání přístupových údajů se může objevit tato nic neříkající chyba. Těžko říct co vlastně znamená a tak nezbývá než to zkusit znova. Pokud to ani pak nepůjde, pak mě kontaktujte: martin.sin@zshk.cz. Také se můžete zastavit osobně. POZOR: v naprosté většině případů je vyplněna emailová adresa pouze u Zákonného zástupce 1.

Jiné: Sem patří časté chyby spočívající v chybně zadaných/interpretovaných údajích v SASu. Pokud vám email nepřijde, pak bývá nejčastější problém ve špatně zadané emailové adrese v systému - kontrolu a nápravu těchto údajů provede snadno třídní učitel, na kterého se v tomto prosím obracejte. Nebo je problém jinde, např. v plné emailové schránce, na kterou chcete email poslat.

V případě jiných problémů mě také kontaktujte.

V poslední době jsem zachytil několik zřejmých problémů s odesláním přístupových údajů, dál uvádím seznam studentů s pravděpodobnou příčinou chyby:


Chybně nastavený email

Řešení: Zajděte za svou třídní učitelkou a zkontrolujte nastavení vaší emailové adresy v systému SAS.


Plná emailová schránka

Řešení: Zkontrolujte obsazení vaší emailové schránky. Nezapomeňte v emailové schránce vyprázdnit koš se smazanými zprávami!


Email odmítnut

Řešení: Těžko říct, emailový server odmítnul přijmutí emailu z našeho poštovního serveru. Zkuste ověřit platnost svého emailového účtu, nebo založit email jinde.