Výsledek výzvy


Číslo

ZL/04/2010

Název zakázky

Nákup speciálního vybavení laboratoří včetně instalací

Datum vyhlášení

26. 7. 2010

Název zadavatele

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Název obchodní firma vybraného dodavatele

 

HELAGO-CZ, s.r.o.

Sídlo dodavatele

Kladská 1082 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele

Ing. Pavel Kahl, jednatel společnosti

IČ dodavatele

25963961