4. ročník workshopu studentek a studentů středních škol StreTech 2010

Dne 16. 6. 2010 se konal v Praze na ČVUT StreTech.

Hlavním cílem StreTechu je dát studentům a studentkám možnost prezentovat výsledky své práce a seznámit se s pracemi svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT.

Naši školu reprezentovaly dvě práce formou posteru a příspěvků ve sborníku.

Práce Záměrné sebepoškozování autorek Renáty Mazáčové, Lucie Černé a Zdeňky Fulkové a práce Nosičství Neisseria meningitidis u žáků středních škol. Autorkami této práce byly Šárka Kotlářová, Nikola Macháčková, Lenka Radoňová a Božena Trejtnarová. Všechny žákyně studují třetí ročník oboru Laboratorní asistent.

Celkem bylo přihlášeno 150 příspěvků 250 autorů z více než 50 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.

Práce na StreTechu mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu, nebo prezentací spuštěnou z notebooku. Zúčastnit se mohou studenti maturitních i nižších ročníků. K  prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky, témata nejsou nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
Workshop proběhl stánkovou formou.

Více v naší fotogalerii.