Pondělní sportovní kroužek

Velmi rádi navštěvujeme sportovní kroužek, který vede Mgr. Vágner a  v případě jeho nepřítomnosti službu konající vychovatelky z domova mládeže Bc. Kmentová a M. Foralová. Naučili jsme se novým sportům, jako je florbal, fotbal a basketbal (nebo zůstáváme u volejbalu). Na začátku roku jsme absolvovali odborné proškolení k jednotlivým sportům. Do tělocvičny chodí žáci, kteří mají ke sportu kladný vztah a je to vidět i v jejich hře. Atmosféra je vždy výborná, uvolněná. Skvělé odreagování od učení.  Text: Julie Stará, Klabenešová, Iveta a Aneta Nývltová  foto: Kmentová

Více v naší fotogalerii.