Máme dvě práce v republikové přehlídce SOČ

V krajské přehlídce SOČ konané dne 10. 5. 2010 jsme měli „dvě želízka v ohni“. Byly to práce našich žákyň oboru Laboratorní asistent Renáty Mazáčové, Lucie Černé a Zdeňky Fulkové v oblasti Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s názvem Záměrné sebepoškozování a Šárky Kotlářové, Nikoly Macháčkové, Lenky Radoňové a Boženy Trejtnarové Nosičství Neisseria meningitidis u žáků středních škol v oblasti Zdravotnictví.  Obě práce byly hodnoceny jako vynikající po obsahové i formální stránce. Téma obou prací bylo hodnotnou sondou do této problematiky a zjištěné výsledky překvapivé. Žákyně zvládly obhájit své práce před porotou a obě práce byly nominovány do národního kola.

Více v naší fotogalerii.