Návštěva muzea

16. týden roku 2010 je pro nás významný tím, že se po celé republice organizují akce ke Dni Země. Samozřejmě ani my na domově mládeže jsme tak významný svátek nemohli jen tak obejít a nějakou zajímavou akcí si jej nepřipomenout! Měli jsme na výběr z mnoha aktivit. Část z nás si vybrala exkurzi do Muzea Východních Čech.  Byli jsme jednak zvědaví na expozice, které je možné shlédnout, zajímavá ale pro nás byla už jen samotná budova. Dozvěděli jsme se, že vznikla na konci 19. století a v dnešní době patří k jedněm z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Hned v úvodu nás zaujala ředitelna zařízená původním dobovým nábytkem architekta Kotěry a krásný přednáškový sál s výbornou akustikou. Někteří z nás se těšili na expozici přírodnin, ta byla však zastoupena jen výstavou zkamenělin. Ostatní výstavy se nám ale také líbily: lapidárium v suterénu s původní stavbou klenutí, portálu a náhrobních desek, zajímavá výstava zvonů a zvonařství v Čechách. Měli jsme i možnost shlédnout krátký film o výrobě zvonů a moc jsme se divili. Největší úspěch ale měla expozice Královské město nad soutokem o historickém a soudobém Hradci. Většinu času jsme strávili nad interaktivními modely města.  Pro nás devět, kteří si návštěvu muzea vybrali, to bylo netradičně strávené odpoledne a každý si pro sebe vybral zajímavost, která ho určitě oslovila.
Text a foto 1G, L. Provazníková

Více v naší fotogalerii.