Projekt Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ

 

Přihláška na konferenci - viz AKTUALITY

 

 

 

Název projektu

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ (individuální projekt ostatní)

Doba realizace

leden 2010 – prosinec 2012

Realizátor

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,

Hradec Králové, Komenského 234

www.zshk.cz

Partneři

  • SZŠ a VOŠZ České Budějovice

  • SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Cíl projektu

  • Vytvořit komplexní multimediální výukový a cvičební program pro studenty 4 oborů VOŠ (DVS, DZL, DFA, DZT).

  • Zkvalitnit a modernizovat proces vzdělávání cestou inovace stávajících e-learningových programů pro DVS a DZL a vytvoření nových e-learningových podpor pro studenty oborů DZT a DFA.

  • Zapojit odborníky z praxe do přípravy a využití výukových obsahů

  • Prohloubit praktické zkušenosti a dovednosti pedagogických pracovníků VOŠ.

  • Ověřit funkčnost, efektivnost a atraktivitu vytvořených programů ve výuce studentů VOŠ a rozšířit vytvořené programy na partnerské VOŠ i na další zdravotnické VOŠ v ČR.

Stručný popis projektu

V projektu budou vytvořeny a ve výuce ověřeny moderní multimediální výukové materiály fungující v prostředí internetu pro studenty 4 programů vzdělávaných na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, tj. dipl. farmaceutický asistent (DFA), dipl. zdravotní laborant (DZL), dipl. všeobecná sestra (DVS) a dipl. zubní technik (DZT). Bude tak vytvořen předpoklad pro rozvoj nabídky jiných než denní formy vzdělávání. Při vytváření inovovaných vzdělávacích materiálů budeme spolupracovat s předními odborníky z klinických pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové, špičkových soukromých zdravotnických zařízení a vysokých škol. Vytvořený vzdělávací materiál bude ověřen na škole realizátora a na dalších VOŠ zdravotnických, zejména na školách partnerů. V závěru projektu bude nabídnut zdravotnickým VOŠ k volnému využití.

 

V rámci projektu si budou pedagog. pracovníci VOŠ zvyšovat kompetence v oblasti nových trendů odborného vzdělávání, a to co do odbornosti, tak i metod a forem nezbytných pro inovaci terciárního vzdělávání.

Hlavní etapy projektu

leden 2010 – září 2011: Tvorba multimediálních výukových materiálů

říjen 2011 – září 2012: Ověřování, korekce a prezentace vytvořených výukových produktů

leden 2010 – prosinec 2012: Zvyšování kompetencí odborných vyučujících VOŠ

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Heřmanová, hlavní koordinátorka projektu

herma@zshk.cz, tel. 495075204

Koordinátoři týmů:

Mgr. Blanka Kadeřávková, tým DVS; kader@zshk.cz

MUDr. Eva Budayová, tým DZL; buday@zshk.cz

PharmDr. Ladislava Černá, tým DFA; cerna@zshk.cz

Vladimíra Kalousová, tým DZT; kalou@centrum.cz

Manažer projektu

PaedDr. Soňa Lamichová

lamic@zshk.cz, tel. 495075201