Sportovní kroužky


Zpět


Školní rok 2012/2013

Hledáte zážitky? Přijďte si zasportovat a aktivně strávit svůj volný čas . . .

 

Florbal

Termín: úterý (D), čtvrtek (CH) 15:00 - 16:00

Náplň: rozvíjení individuálních dovedností jednotlivce, herní kombinace, nácvik střelby, řízená a volná hra

Vedoucí: PaeDr. Tomáš Jarotek


Kondiční cvičení

Termín: úterý, středa 16:00 - 18:00
Náplň: cvičení podle cvičebních programů, individuální programy podle zájmu
Vedoucí: PaeDr. Tomáš Jarotek


Sportovní hry

Termín: pondělí 18:00 - 19:00
Náplň: volejbal, basketbal, florbal a základy vybraných sportovních her
Vedoucí: Mgr. Petr Vágner


Stolní tenis

Termín: úterý 15:00 - 16:30
Náplň: seznámení se základy hry, zdokonalování herních činností
Vedoucí: Mgr. Petr Pluhař


Turistický kroužek

Termín: dle aktuálních příležitostí, odpoledne všení dny, víkendy (sledujte nástěnku u velké tělocvičny)
Náplň: turistika, pobyt v přírodě, poznávací výlety za dobrodružstvím
Vedoucí. Mgr. Jana Štrausová


Volejbal

Termín: čtvrtek 17:30 - 19:00
Náplň: sportovní herní příprava, nácvik jednotlivých herních dovedností a jednoduchých kombinací, různé formy hry, kompenzační cvičení
Vedoucí: Mgr. Zdena Horčičková