Kalendář akcí

 


Zpět


20.6.2014 Turnaj KUBB, turnaj Mölkky pro druhé ročníky

Turnajů se zúčastnilo 120 žáků. Za polojasného počasí se uskutečnil v pátek 20.6.2014 v parku za školou turnaj ve hře Mölkky a Kubb pro druhé ročníky. Každý ročník vytvořil 2 týmy (Pm, Dm) pro Kubb a dva pro Mölkky. Ve hře Kubb se hrálo na pořadí ve skupině, z které se dále postupovalo do užší skupiny, kde se následně hrálo o celkové pořadí v turnaji. Velmi napínavý byl zápas ve skupině B, ve které došlo pro určení pořadí až k rozstřelu. Semifinále a finále celého turnaje se již hrálo za velmi vysoké úrovně soutěžících. Obdobně tomu bylo i v případě hry Mölkky, kdy systém turnaje byl obdobný s tím, že v základní části v jedné hře soupeřily tři týmy.

Všem zúčastněným gratulujeme za předvedené výkony a také děkujeme pomocníkům (rozhodčím) za pomoc při organizaci obou turnajů.

Výsledky:

Mölkky:                                                         Kubb:

1.    2.B Pm                                                    1.    2.E Pm

2.    2.D Pm                                                   2.    2.E Dm

3.    2.A Pm                                                   3.    2.H Pm (rozhodčí)

4.    2.H Pm                                                   4.    2.G Pm

5.    2.H Dm                                                  5.    2.G Dm

6.    2.G Dm                                                  6.    2.D Pm

7.    2.E Pm                                                   7.    2.H Dm

8.    2.G Pm                                                  8.    2.D Dm

9.    2.D Dm                                                 9.    2.A Pm

10.  2.A Dm                                                 10.    2.B Pm

11.  2.E Dm                                                 11.    2.B Dm

                                                                   12.    2.A Dm

 

6.5.214  Turnaj RINGO pro první ročníky

Aktivně se turnaje účastnilo 45 sportujících žáků. Každá třída vytvořila 2 týmy po minimálně 3 hráčích (3 hrající, 1-2 náhradníci). Vždy jedno družstvo za skupinu Pm a jedno za Dm. Díky příznivému počasí se turnaj uskutečnil na školním hřišti, kde jsme využili oba antukové kurty. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde sehrála herním systémem každý s každým dva vzájemné zápasy. Z těchto skupin dále sehrály družstva zápasy o celkové umístění.Finále o celkové vítězství turnaje bylo opravdu napínavé a na vysoké herní úrovni. Celkovými vítězi po napínavém finálovém souboji turnaje se stalo družstvo z 1.G Dm.

            Celý turnaj provázela dobrá nálada a duch fair-play. Organizačně byla akce optimálně zajištěna a při celkovém vyhlášení každé družstvo obdrželo účastnický diplom s umístěním a věcnou cenu v podobě drobné sladkosti.

            Všem zúčastněným gratulujeme k předvedeným výkonům a těšíme se na dalším shledání při pořádání následujících akci.

Výsledky:

1.         1.G Dm

2.         1.E Pm

3.         1.E Dm

4.         1.A Pm

5.         1.L Dm

6.         1.B Pm

7.         1.B Dm

8.         1.G Pm

9.         1.A Dm

10.       1.L Pm

 

 

5.6.2013 Turnaj RINGO pro první ročníky     

  Akcebyla uspořádána pro první ročníky Zdravotnické školy. Zúčastnilo se jí 48 sportujících žáků. Každá třída vytvořila 2 týmy po 4 hráčích (3 hrající, 1 náhradník). Vždy jedno družstvo za skupinu pm a jedno za dm. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde sehrála herním systémem každý s každým dva vzájemné zápasy. Z těchto skupin dále postoupily dvě nejlepší družstva, která sehrála semifinále o třetí a finále o celkové vítězství turnaje. Celkovými vítězi po napínavém finálovém souboji turnaje se stalo družstvo z 1.E pm.

            Celý turnaj provázela dobrá nálada a duch fair-play. Organizačně byla akce optimálně zajištěna a při celkovém vyhlášení každé družstvo obdrželo účastnický diplom a pro první tři vyhlašované týmy obdržely diplom a věcnou cenu v podobě sladkosti.

            Všem zúčastněným gratulujeme k předvedeným výkonům a těšíme se na dalším shledání při pořádání následujících akci. :)

 

Výsledky:

Skupina Dm

Skupina Pm

1.

1.D

1.

1.E

2.

1.E

2.

1.G

3.

1.B

3.

1.D

4.

1.H

4.

1.A

5.

1.A

5.

1.H

5.

1.G

6.

1.B

 

Celkové výsledky:

                       

1.   1.E Pm

2.   1.D Dm

3.   1.G Pm

4.   1.E Dm


 

2. ročník turnaje Bränball

V pondělí 24. září 2012 se na školním hřišti uskutečnil školní turnaj ve švédské pálkovací hře – brannballu, která je mezi žáky velmi oblíbená. Turnaj proběhl jako souboj 3. a 4. ročníků, zúčastnilo se ho 6 dvanáctičlenných družstev ( 3+3 ), v celkovém pořadí se na 1. Místě umístilo družstvo třídy 3.B. Počasí i organizace turnaje ( učitelé TEV ) byly bezchybné, školní výběr sehraje na jaře přátelské utkání s mistrem republiky v tomto sportu, s družstvem Nového města nad Metují. Vítězná družstva obdržela diplom a všichni drovné ceny.

Výsledky:  1.  3B

                 2.   4.L

                 3.   4.B


 

14. ročník studentského dne na zdravotnické škole v Hradci Králové

Již tradičně žáci školy spolu se svými učiteli pořádají při příležitosti studentského svátku již 14. ročník studentského dne, který se v letošním roce opět ponese v duchu studentské recese i vážných témat, která jsou aktuální právě v době 21.výročí „ sametové revoluce“, na jejímž průběhu se studenti výrazně podíleli.

Hlavní témata:   - Všichni žijeme na jedné planetě aneb Jedna planeta – mnoho národů

                          - Planeta Země a její přírodní dědictví jsou i v našich rukách  

                          - Michael Jackson „ Black and White“

                          - Tradiční oděvy různých národů -  výtvarná soutěž

                          - Už nechceme kouřit - beseda pouze pro zástupce 1.ročníků

Součástí programu bude i keramická dílna, informace studenti obdrží při zahájení akce .

 

Oslava studentského svátku bude ukončena burzou předmětů, které věnovali profesoři a drobní sponzoři.  Její výtěžek bude použit na studia  indické dívky a na jiné dobročinné účely. A samozřejmě i oceněním těch nejlepších.

Program má 3 základní části:

  • sportovně recesistickou (netradiční soutěže), ve které každou třídu budou reprezentovat 2 desetičlenná družstva v čele s kapitánem
  • burza – dražba předmětů od profesorů školy, žáků a případných sponzorů bude probíhat v aule před vyhlášením výsledků
  • výtvarně-literární + doplńkové soutěže
  •  Hlavním obsahem této části bude:
    • literární a dramatická tvorba na zadaná  témata
    • výtvarné zpracování daných témat za využití nejrůznějších technik a materiálu, které budou k dispozici
    • vše dle výběru studentů

 


Královéhradecký den pro zdraví

 

Termín:

 

Informace:

 


 

Turnaj Ringo

 

 

Termín:  úterý 25.4.2012

Informace:
Turnaj je pořádán pro třídy 1. ročníků ZSHK. Předkola turnaje se uskuteční během výuky TEV v jednotlivých skupinách. Ze skupin vzejdou družstva reprezentující svou třídu (2 družstva za třídu) a turnaj proběhne jako mezitřídní soutěž. Místem konání je školní hřiště (při nepřízni počasí velká tělocvíčna).


Výsledky:
 Turnaj se uskutečnil na dvou kurtech na hřišti. Na hřišti postupně probíhalo vzájemné soupeření dvou základních skupin, z kterých postoupili vítězové skupin. Ti si vzájemnými zápasy rozdali cenné kovy.

celkové výsledky:
                             1. místo 1.G pm
                             2. místo 1.A dm
                             3. místo 1.A pm

 

 


 

Turnaj Kubb

 

Termín: úterý 22.6.2010

Informace:

 

Turnaj je pořádán pro třídy 2. ročníků ZSHK. Seznámení s pravidly hry v rámci hodin TEV. Každá třída nominuje dvě 6-ti členná drustva, která se po rozlosování utkají ve dvou skupinách. Ve druhém kole se utkají družstva o výsledné pořadí dle výsledku ve skupině.Místo konání bude v parku za školou.

 

Výsledky:

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

6. místo

7. místo

8. místo

9. místo

10. místo