Aktuality

21.9.2015 Zpráva z turnaje 3. Ročníků Brännball

Turnaj se uskutečnil za příznivého počasí, slunného babího léta. Tento, v pořadí čtvrtý, turnaj proběhl na školním hřišti. Zúčastnily se ho všechny třídy třetích ročníků, každou třídu zastupovalo jedno družstvo. Dále se z každé třídy přihlásili dobrovolníci, kteří pomáhali při organizaci a na postech rozhodčích. Herní systém „každý s každým“ nabídl celkem deset krásných utkání, ze kterých jako celkový vítěz vzešla třída 3.G - obor zdravotního lyceum. Tímto děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům i poraženým.

Celkové výsledky:         1. Zdravotní lyceum         3.G

                                    2. Zdravotnický asistent   3.A

                                    3. Zdravotní lyceum         3.E

                                    4. Zdravotní asistent        3.A

                                   5. Laboratorní asistent       3.L

 

 

26.9.2013 se uskuteční na školním hřišti turnaj Bränbalu pro 3. ročníky SZŠ. Přihlašujte své týmy jmennými seznamy (13 žáků reprezezentuje svou třídu)

- výsledky turnaje viz. Sportovní akce

25.4. se uskuteční turnaj ve hře Ringo pořádaný pro 1. ročník (každá třída sestaví 2 čtyřčlenná družstva - Pm, Dm) - sestavy hlaste u vašich učitelů TEV