Ukončené Evropské projekty

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit a ve výuce ověřit moderní multimediální výukové materiály fungující v prostředí internetu pro studenty 4 programů vzdělávaných na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové, tj. diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), diplomovaný zdravotní laborant (DZL), diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zubní technik (DZT)
 • Součástí projektu je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků  VOŠ v oblasti nových trendů odborného vzdělávání.
 • Web projektu
 • Termín realizace: leden 2010 - prosinec 2012

Multimediální první pomoc pro pedagogy

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit multimediální výukový program provozovaný v prostředí internetu s tematikou poskytování předlékařské první pomoci. Dále budou vytvořeny a ověřeny metodické a pracovní listy pro pedagogy základních škol. Následně budou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji zdarma proškoleni v kurzu o rozsahu 20 hodin, a to buď ve škole realizátora, nebo ve své vlastní škole.
 • Termín realizace: listopad 2008 - říjen 2011
 • Web programu Multimediální první pomoc pro pedagogy
 • Web projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy

Virtuální nemocnice

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit metodické a výukové materiály pro zkvalitnění výuky předmětu Informační a komunikační technologie (IKT) na zdravotnických školách v Královéhradeckém kraji a zavést do výuky tematický celek Informatika ve zdravotnictví. Dojde ke zvýšení kompetencí absolventů zdravotnických škol, což bude zárukou jejich rychlejšího a plynulejšího přechodu do zaměstnání a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.
 • Termín realizace: leden 2009 - říjen 2011
 • Web projektu Virtuální nemocnice

Virtuální zdravotní pojišťovna

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je ověřit a zavést do výuky problematiku vykazování a vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám a zvýšit tak kompetence žáků 2.-4. ročníků oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. V projektu bude pořízen expertní zdravotnický software, budou vyškoleni pedagogové školy a budou vytvořeny vzdělávací materiály pro e-learningové prostředí.
 • Termín realizace: leden 2011 - duben 2012
 • Web projektu Virtuální zdravotní pojišťovna

Comenius Partnerství škol

 • Multilaterální projekt  s názvem What´s in it? financovaný z  grantu  přiděleného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP
 • Tématem projektu je výživa a stravovací návyky studentů
 • Partnery pro nás jsou střední školy v Itálii, Francii a Finsku
 • Cílem projektu je vést žáky k vyhledávání a získávání informací o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • Spolupráce mezi školami je zaměřena na aktivní účast žáků, kteří budou mít možnost vycestovat na projektové schůzky, setkat se svými vrstevníky a zároveň nahlédnout do života studenta Evropské unie
 • Termín realizace: srpen 2009 - červen 2011
 • Web projektu
 • Projekt byl uveden v publikaci s názvem Pro všechny, kteří (se) vzdělávají

Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit multimediální výukový a cvičební program provozovaný v prostředí internetu a sloužící jako trenažér plánování ošetřovatelské péče
 • Termín realizace: listopad 2006 – červen 2008

Inovace vzdělávacích zdravotnických projektů

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Asociace ředitelů zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska
 • VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové je jedním z partnerů
 • V tomto projektu jsou vytvářeny vzdělávací programy peo zdravotnické obory na vyšších odborných školách.
 • Termín realizace: 2006 – 2007

Footwear