Kurz první pomoci

Letos již počtvrté uskutečnily žákyně ze „zdrávky“ kurz první pomoci pro chlapce z prvních ročníků SOŠ a SOU automobilní.  Zdeňka s Maruškou se zaměřily na nácvik praktických dovedností.  Všichni chlapci si osobně vyzkoušeli obtíže při komunikaci s raněným, rozdýchat „andulu“, zvládnout bezpečně umístit bezvládné tělo do stabilizované polohy, naučit se přiložit tlakový obvaz a vázání šátku. Přednášející dívky vše zvládly na jedničku, dokázaly udržet pozornost chlapců a poradily si s jejich neobratností.  Myslím, že si chlapci, kromě roušky pro dýchání z plic do plic, odnesli i solidní základ pro poskytnutí první pomoci. Velkou pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění. Text a foto E.M.

Více v naší galerii.