Interaktivní program sexuální výchovy

Dne  19. 10. 2009 proběhl v DM v Komenského ulici více než dvouhodinový program, zabezpečovaný zaměstnanci NZDM Klídek.  Dobrovolně a aktivně se ho účastnilo 32 žáků prvních a druhých ročníků, kteří si sami uhradili i požadovaný poplatek.

Program začal formou brainstormingu – otázkou: Jaké znáte přenosné pohlavní choroby a co o nich víte?  Žáci utvořili šest skupinek a měli prezentovat své znalosti o vylosované infekční sexuálně přenosné chorobě.  Každá skupinka žáků dostala stručný popis dané nemoci a literaturu, kde si mohla vyhledat vše, co potřebovala.  Zástupce každé skupinky předvedl prezentaci dané sexuálně přenosné nemoci. Při další aktivitě byly po zemi rozházeny popsané stopy s určitým názorem, jenž žáci, kteří s ním souhlasili, obhajovali.

Žáci byli informováni o různých druzích antikoncepce a kladech i záporech hormonální antikoncepce.
Závěr byl věnován aktivitám NZDM Klídek a možnostem, které nabízí.

Program se většině žáků líbil, jen se jim zdál velmi dlouhý. Text a foto Bc. Kmentová

Obrázky najdete v naší galerii.