Adopce na dálku

Tohoto projektu, jehož  smyslem  je pomoci chudým dětem z Indie, se žáci našeho domova mládeže účastní od školního roku 2004/2005. Projekt vznikl v roce 2000 a českou stranu v něm zastupuje Diecézní katolická charita v Hradci Králové. Účelem je individuální pomoc se zabezpečením vzdělávání, tj. ze zaslané částky zaplatit školné, stravu, cestovní výdaje a základní zdravotní péči, pořídit školní pomůcky a uniformu.  Záměrem projektu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání.  Pracovníci misie  i dobrovolníci  vykonávají dohled nad sponzorovanými  dětmi, sledují  jejich pokroky  a dárce pravidelně informují zprostředkováním dopisů, které s dítětem napíší,  případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka.
Námi adoptovaný chlapec se jmenuje Vinit Gilbert Vaz, je z diecéze Belgaum, stát Karnaka, a pomáháme mu od jeho sedmi let.  Akce se v domově mládeže každoročně účastní v průměru 120 osob  z řad ubytovaných žáků i zaměstnanců. Vybraná částka vždy přesahuje požadovaných 5000 Kč.   Pravidelně dvakrát ročně dostáváme anglicky psané dopisy, přáníčka, známky na vysvědčení  a fotografie, na které rádi odpovídáme. 
Žáky se snažíme motivovat přiblížením situace, v jaké děti také mohou žít, sledujeme pořady s touto tematikou v TV, informace na internetu, pořídili jsme si informační VHS. V roce 2007 jsme se účastnili  vernisáže a výstavy fotografií Pavla Zuchnického „Indie – kroky naděje“, která mapovala danou oblast. Účastnili jsme se setkání  s indickými partnery   projektu „ADOPCE NA DÁLKU“.  Např. v roce  2007  přijeli  do České republiky indičtí biskupové Most. Rev. Bernard Moras z diecéze Bangalore, Most. Rev. Peter Machado z diecéze Belgaum, Most. Rev. Derek Fernandes z diecéze Karwar a koordinátorky Sr. Theresa z diecéze Bangalore a Sr. Marian z diecéze Belgaum. Děkovali všem dárcům zapojeným do tohoto projektu za jejich podporu. A  mimo jiné navštívili i naši školu.

Více v naší fotogalerii.