Studentská konference

V období od ledna do dubna naše škola realizovala projekt podpořený Královéhradeckým krajem, jehož cílem bylo uspořádat studentskou konferenci pod názvem Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí.
Konference se uskutečnila 29. 4. 2009 v budově VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové, Komenského 234. Konference se účastnilo 170 posluchačů z řad studentů pořádající školy, jejich vyučující, hosté ze zdravotnické školy ve Znojmě a z FN HK odborník z praxe, který též přednesl příspěvek. V rámci bloku přednášek zaznělo 15 aktivních příspěvků, s nimiž vystoupili studenti nejen naší školy, ale i hosté.
V odpoledním studentském bloku proběhl workshop, kde studenti představili práci s výukovým programem - multimediálním trenažérem plánování ošetřovatelské péče.
Zároveň probíhal workshop, jehož náplní byla výměna zkušeností pedagogů s prací s nadanými studenty nejen při výuce, ale i při samostudiu žáků. 
Účastníci konference se shodli na smysluplnosti takové akce – mnohé se dozvěděli a zároveň si zkusili prezentovat své názory a výsledky svého bádání před širokým fórem.