Návšteva Východočeského muzea s expozicí o HK (JAN)

Dne  18.2. navštívila třída 4.A vedením p. uč. Švecové Východočeské muzeum. Akce proběhla jako jedna z možností přípravy k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Navštívili jsme výstavu k historii a současnosti HK. Na realizaci této výstavy se podíleli i studenti z Pdf HK. Ti si pro žáky připravili „workshop“ s výkladem a pracovními listy.
Air Jordan