Návštěva Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (JAN)

Dne 6.2. navštívila třída 3.A pod vedením p. uč. Švecové studijní  a vědeckou knihu v HK. Tato návštěva se uskutečnila v rámci výuky anglického jazyka a byla pojata jako výuková soutěž. Po příchodu do knihovny byli žáci rozděleni do týmů. Každý tým dostal od paní učitelky pracovní listy s nejrůznějšími otázkami a úkoly, které se týkaly angličtiny (otázky z jazyka, literatury, historie apod.) Žáci pracovali na úkolech cca 60 minut. Všechny skupiny se velmi snažily a i výsledky byly velmi dobré. V rámci této akce měli žáci možnost zopakovat si již probrané učivo, ověřit si své dosavadní znalosti, ale i pracovat s nejrůznějšími zdroji literatury, obohatit se o nové a zajímavé informace a vyzkoušet si týmovou spolupráci se vším všudy.