Malování na kamínky

Domov mládeže Komenského se zapojil do charitativní akce - Kamínková benefice 2019. Jedná se o 6. ročník kamínkové benefice pro Středisko rané péče Sluníčko. Pod vedením Mgr. Lenky Černé Provazníkové vznikají úžasná kamínková díla, která budou předána Oblastní charitě HK a ve dnech 26. - 27. června prodávána od 15 do 21 hodin v Žižkových sadech. Neváhejte a přijďte si zakoupit unikátní dílko a podpořit dobrou věc. Děkujeme.

Hana Kujalová

Více v naší fotogalerii: http://galerie.zshk.cz/dm/_-k-rok-2018-19/V-tvarn-innosti/Malov-n-na-kam-nky

https://www.charitahk.cz/typy-stranek/akce/kaminkova-benefice-2019/