Exkurze na Rehabilitační klinice FN v Hradci Králové

 

Dne 26. 6. 2018 se třída 2. A zúčastnila exkurze na Rehabilitační klinice FN HK. Ochotně se nás ujali fyzioterapeuti Mgr. Barbora Věchtová a vrchní sestra Mgr. Ondřej Němeček, kteří nás seznámili s historií rehabilitace v hradecké fakultní nemocnici, s metodami rehabilitace, s možnostmi lůžkového nebo ambulantního doléčení nemocných po cévních mozkových příhodách, onemocněních nervového systému, po úrazech, po nádorových chorobách nebo i jiných závažných pohybových problémech. Zajímavě motivovali žákyně pro ošetřovatelskou rehabilitaci během péče u lůžka nemocného a významu jejich práce při nácviku jeho sebepéče. Exkurze pokračovala praktickou ukázkou nácviku péče o končetinové protézy, využití v praxi u jednotlivých nemocných, nácviku chůze po rovině, schodech i terénu. Viděli jsme i používat speciálního rehabilitačního robota Lokomatu, který umožňuje automatizaci nácviku fyziologického chůzového mechanismu pomocí robotických ortéz na pohyblivém chodníku u nemocného s degenerativním onemocněním CNS. Následovala ukázka vodoléčby, ergoterapie, léčebný tělocvik, teipování a další metody v rehabilitační péči.