Badatelská exkurze Ždárské vrchy

Dne 11.-13.6.2018 se studenti naší školy ( prvních ročníků ) zúčastnili odborné  badatelské  exkurze na Ždárské vrchy. Exkurze byla připravena pro studenty za celoroční činnost v kroužku,za úspěšnou SOČ nebo jinou práci, připadně za výborné studijní výsledky.  Bádání začalo hned po příjezdu na místo ubytování, kde studenti obdrželi badatelské deníky. Otázky, úkoly, vyhledávání  informací, jejich zpracování, samostatná práce, práce ve skupinách  - to vše provázelo studenty na místech, kde jsem se zastavili. ať již to byla společnost Teleflex,která vyrábí zdravotnické pomůcky, nebo ekologické centurm EDEN a jeho minipivovar, nebo čas strávený na ekologické procházce strávený s pracovnicí CHKO Ždárské vrchy. Expedice se vydařila, všichni jsme se vrátili domů v pořádku a máme bohaté vzpomínky a zkušenosti.