Diplomovaná dětská sestra

53-41-N/5. DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

3leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

denní studium

Nový obor, který budeme otevírat každoročně!

JEDINEČNÝ A PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný zejména pro dívky, ale i chlapce. Připravuje dětskou sestru schopnou samostatně působit v péči o děti všech věkových skupin ve zdravotnických nebo jiných dětských zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí dítěte, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • písemný test z biologie člověka
  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

FORMA VÝUKY

  • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka v multidisciplinárních pediatrických oborech pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři  a sestrami klinických pracovišť
  • praktická výuka na špičkových pracovištích fakultní nemocnice a dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daných oborů
  • výuka psychologie, komunikace, pedagogiky včetně speciální pedagogiky, metodik výchovné péče, sociologie
  • přednášky v oblasti managementu a administrativy, práva a  legislativy
  • výuka cizích jazyků – anglický a německý
  • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu

UPLATNĚNÍ V PRAXI

  • státní i soukromá lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení pro děti všech věkových skupin
  • primární ošetřovatelská péče
  • ordinace zubních lékařů
  • zdravotnická zařízení dlouhodobé péče
  • zařízení sociálních služeb a péče o děti
  • agentury domácí péče

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – PROFESNÍ RŮST

  • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium
  • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

Bližší informace:

Mgr. Blanka Kadeřávková, tel. 495 075 215

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán_DDS.pdf239.28 KB