Podpora přírodovědného vzdělávání pokračuje i v roce 2018

V rámci udržitelnosti projektu podporujícího přírodovědné vzdělávání se uskutečnily hned první den v roce 2018 laboratorní cvičení z chemie pro žáky ze základní školy SNP v Hradci Králové. Dorazilo celkem 14 žáků. Dvě hodiny mohli ve skupinách laborovat v chemické laboratoři na pěti stanovištích. Zaměřili se na určování pH různých látek ze svého okolí pomocí indikátorového papírku, indikátorů, měřili pH přesně pomocí pufrů, sledovali reakci kyselin s kovy, přípravu vodíku, oxidu uhličitého a jiné. Pracovní listy si žáci mohli odnést domů.