Exkurze - Zoologická expozice Archa Noemova

Dne 21. 12. 2017 se třída 1L a část třídy 2E zúčastnila exkurze Archa Noemova.

Expozice je soustředěna především na obratlovce a v širokém záběru představuje rozmanitost jejich druhů a životních forem. Současně si ale všímá i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které upozorňuje i samotný název.

Zblízka jsme si mohli prohlédnout například ledního medvěda Alíkaz pražské ZOO, losa evropského, který je považovaný za jednoho z prvních losů na našem území po několika stech letech, nebo prase savanové, jež bylo vystaveno na africké výstavě Emila Holuba už v roce 1892.

Viděli jsme i velmi vzácné exponáty dnes již vyhynulých živočichů. V současné době je vystaven exemplář holuba stěhovavého

Přiložené soubory: