Podpora přírodovědného vzdělávání pokračuje

V rámci udržitelnosti projektu zaměřeného na podporu přírodovědného vzdělávání pokračujeme v započaté spolupráci s vybranými základními školami. Pro žáky těchto škol organizujeme řadu aktivit. Nejaktuálnější akcí byly laboratorní cvičení v našich školních laboratořích fyziky, chemie, biologie, ale také v laboratořích farmaceutů.  Během zimních „laborek“ se u nás vystřídalo 55 žáků. Žáci byli rozděleni do malých skupin, aby si každý žák mohl samotnou činnost vyzkoušet. V chemické laboratoři zkoumali známé roztoky z domácnosti, odhadovali míru kyselosti či zásaditosti, ověřovali univerzálním indikátorovým papírkem i barevnými indikátory, sledovali reaktivitu kovů s kyselinami, a jiné. Seznámili se se základními chemickými pomůckami, s prostředím laboratoře a ledasco si vyzkoušeli. V laboratořích farmaceutů se seznámili s prostředím odborné učebny – farmaceutické laboratoře a vyzkoušeli si některé postupy – například výrobu chladivého gelu, výrobu čípků apod. Pro žáky se zájmem o biologii jsme přichystali reálnou pivu laboratorní myši. Každý žák se mohl reálně do pitvy zapojit. Všichni žáci byli šikovní a bravurně se s preparační sadou a se skalpelem popasovali. Se správným postupem, jak pitvu provádět, pomáhali žáci z biologického kroužku. Každá skupinka žáků ZŠ měla k dispozici své „asistenty“. Probíhalo učení žáků samotnými žáky. Před samotnou činností byli žáci poučeni o práci s biologickým materiálem a o bezpečnosti práce v laboratoři.   

Za spolupráci děkujeme vedení spolupracujících škol a učitelům a těšíme se na setkání na dalších společných aktivitách, které již máme naplánovány na rok 2018.

Odkaz na stránky ZŠ SNP v HK a na fotografie z akce konané na SZŠ: http://www.zssnp.cz/news/prirodovedna-praktika-na-szs/#!