Podpora přírodovědného vzdělávání pokračuje

Projekt - Podpora přírodovědného vzdělávání – udržitelnost

 

V rámci udržitelnosti projektu zaměřeného na podporu přírodovědného vzdělávání pokračujeme v započaté spolupráci s některými základními školami. Pro žáky těchto škol organizujeme řadu aktivit. Nejaktuálnější akcí byly červnové laboratorní cvičení v našich školních laboratořích chemie, biologie, ale také v laboratořích zubních techniků a farmaceutů.  V jedné laboratoři zkoumali přípravu plynů, připravovali kyslík, vodík, oxid uhličitý a ověřovali experimentálně jejich vlastnosti. Pak se vystřídali se spolužáky druhé skupiny druhé laboratoře, kde zkoumali známé roztoky z domácnosti, odhadovali míru kyselosti či zásaditosti, ověřovali univerzálním indikátorovým papírkem i barevnými indikátory. Seznámili se se základní laboratorní prací zubních techniků, s prostředím laboratoře a také si i ledasco vyzkoušeli. V laboratořích farmaceutů se seznámili s prostředím odborné učebny – farmaceutické laboratoře a vyzkoušeli si některé postupy – například výrobu gelu. Pro žáky ze ZŠ Habrmanova jsme přichystali reálnou pivu vepřového srdce, kdy se každý žák musel reálně do pitvy zapojit. Všichni žáci byli šikovní a bravurně se s preparační sadou a se skalpelem popasovali. Celkem jsme připravili laboratorní aktivity pro 81 žáků základních škol v trvání 2 vyučovací hodiny. Ze základní školy ZŠ SNP  dorazilo 71 žáků, ze ZŠ Habrmanova 10 žáků. Další aktivity žáky čekají na čtvrteční a páteční akci Hrajeme si i hlavou, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové a naše škola bude mít poprvé vlastní stánek a do tradiční akce se zapojí i aktivně s fyzikálními pokusy a prvky první pomoci.  

Za spolupráci děkujeme vedení spolupracujících škol a učitelům a těšíme se na setkání na dalších společných aktivitách.

 

Učitelé SZŠ...