Základní kurz pro pedagogy

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 

Obsah – podrobný přehled témat výuky (20 hodin):

Tento kurz seznámí uchazeče se základy poskytování předlékařské první pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Kurz bude zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci poskytování předlékařské první pomoci.

Kurz v celkovém rozsahu 20 hodin obsahuje 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického nácviku.

 

Téma

Počet hodin teorie

Počet hodin praxe

Počet hodin celkem

Zajištění bezpečnosti na místě nehody Celkové vyšetření postiženého

(orientace na místě nehody, třídění raněných - START, bezpečnost zachránce)

0,5

0,5

1,0

Polohování a transport raněného (základní polohy v PP včetně Rautekovy zotavovací polohy, vyprošťování raněného, zásady odsunu raněných)

0,5

1,0

1,5

Kontrola a zajištění životních funkcí

(zástava dechu, odstranění cizího tělesa z DC, zástava krevního oběhu, KPR včetně využití AED)

1,5

4

5,5

Bezvědomí + kolaps (sledování stavu, vyšetření, záznam informací)

0,5

1,0

1,5

Zvládání masivního krvácení

(dělení, PP při zevním a vnitřním krvácení včetně krytí rány)

1,0

1,0

2,0

Záchvatovité stavy (astma bronchiale, diabetes mellitus – hypo a hyperglykemie, prudké alergické reakce)

0,5

0,5

1,0

Poranění pohybového aparátu

(Crush syndrom, poranění kloubů a kostí, znehybnění)

1,0

1,5

2,5

Intoxikace alkoholem, drogami, léky vč. suicidia

0,5

0

0,5

Cizí tělesa (ucho, nos, oko, v ráně), otevřené poranění hrudníku)

1,0

1,0

2,0

Křečové stavy, záchvatovité stavy

(epilepsie, febrilní křeče)

0,5

0

0,5

Termická a chemická poranění

(poranění způsobená vysokou a nízkou teplotou; poranění způsobená chemickými látkami, úpal a úžeh)

1,0

0,0

1,0

Interní stavy (akutní koronární syndrom, CMP, aj.)

1,0

0,0

1,0

Celkem

9,5

10,5

20

 

 

Největší důraz je v rámci kurzu kladen na zajištění životních funkcí u pacientů všech věkových kategorií s důrazem na poskytování předlékařské péče u dětí. Nácvik resuscitace proto probíhá na resuscitačních figurínách novorozence, malého dítěte předškolního věku, staršího dítěte školního věku, dospívajícího a dospělého, je využívín AED trenažér. Blok věnovaný zajištění životních funkcí zaujímá největší hodinovou dotaci kurzu.

            Účastníci kurzu jsou teoreticky připravováni s podporou vzdělávacího materiálu umístěného v prostředí internetu: www.ppp.zshk.cz, kde mají veškeré kapitoly kurzu přehledně uspořádány a mohou je využívat i po ukončení kurzu pro své další vzdělávání.

 

Hodinová dotace:       20 vyučovacích hodin prezenčně (odpovídá minimálnímu požadavku MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení).

 

Místo konání:

Odborná učebna první pomoci, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 nebo škola objednatele

 

Ceny:  1 200,- /osoba při naplnění méně než 10 účastníků

            1000,-/osoba při naplnění minimálně 10 účastníků

             700,-/osoba při naplnění minimálně 15 účastníků

            nad 20 účastníků cena dohodou

 

Dotazy a domluva termínu: Mgr. Jana Heřmanová, e-mail: jana.hermanova@zshk.cz

Nike Jordan Super Fly 4